středa 2. prosince 2009

La Perla

Tenhle blog je čistě o spodním prádle, které je mojí velkou láskou a koníčkem. znáte ten pocit,kdy vejdete do obchodu a před vámi se otevřou regály a regály podprsenek, kalhotek, podvazků a punčoch? mě při tom pohledu běhá mráz po zádech. rozhlížím se a přemýšlím, jak by mi co slušelo a jak by se to na mě líbilo mému Milovanému. a v tu chvíli jsem moc šťastná, že Milováný sdílí mou slabost pro pěkné prádlo a z každého nového kousku, který na mě objeví, má velkou radost. říka: "tobě to prádlo vždycky tak moc sluší! jsi nádherná" a to je ta chvíle kdy jsem moc šťastná, protože se o tom dělím právě s Ním..

Pravidlo číslo jedna: svou velikost spodního prádla před nikým netajte a hlavně ne sami před sebou! já nosím sukně velikosti 38-40 a kalhotky si kupuji zásadně 40 a 42, aby se mi nezařezávali a nezdůrazňuvali "šukací uši". a když se vám prádlo zařezává do kůže, vždycky budete vypadat objemnější než jste a na číslo,co máte vzadu na šťítku od

kalhotek,se stejnak nikdo kromě vás nedívá...


this blog is purely about underwear, which is my great love and hobby. know the feeling when you come to the store and before you open shelves and racks of bras, panties, garters and stockings? me at the sight chilling. look around and wonder how would I look and how it at me like my Beloved. and at that moment I am very happy that the Love shared my weakness for beautiful clothes and each new piece, which is shown on me,makes Him very happy. says: "You are always so much linen suits!'re beautiful" and this is the moment when I was very happy about it because it was divided with Him ..

Rule number one: his size of underwear to anyone and especially not hide it not from yourselves! I wear skirts size 38-40 and undies buy substantially 40 and 42, it shouldn't hurt and underlinemy 'SEX ears. and when your laundry cutting into the skin, you always look bulkier than you and the number you have on the back label of the briefs, nobody except you looking ..


to bylo jen takové moudro na úvod a teď to hlavní, co název sibuje!La Perla


tato společnost vyrábí spodní prádlo už více jak půl století. Vznikla v Bologni roku 1954 a zpočátku se návrhářka Ada Misotti věnovala výhradně výrobě korzetů. Postupem času se do výroby prádla začali dostávat krajky, květinové vzory a barevné látky. Po velkém úspěchu s prádlem se firma rozhodla expandovat a roku

1971 uvedla na trh první kolekci plavek. Trh se rozrůstal, La Perla se dostávala do zahraničí, povýšila spodní prádlo na módní prvek a roku 2002 se na milánském týdnu módy představila i se svou kolekcí Pret-a-Porter. 2003 je rokem sexuální revoluce,vzniká linie La Perka Black Label jejímž hlavními znaky jsou dráždivost a černá krajka.Rok na to La Perla oslavila 50 let od vzniku a do dnešní doby je velice úspěšná a pro mnoho žen se stala

synonymem pro kvalitní a luxusní prádlo s dlouholetou tradicí!


The company produces underwear for more than half a century. It was founded in Bologna in 1954 and initially designer Ada Misotti devoted exclusively to the manufacture of corsets. Over time, the production of clothes began to receive lace, floral patterns and colored substances.After the great success of the lingerie, the company decided to expand and in the 1971 introduced the first collection of swimwear.The market grew, La Perla is received abroad, elevated underwear for the fashion element, and in 2002 at Milan fashion week presented with his collection of

Pret-a-Porter. 2003 is the year of the sexual revolution, there is a line of Black Label La Perla whose main characteristics are excitable and black lace.year after La Perla celebrated 50 years since its inception and today is very successful and many women become

synonymous with quality and luxury linens with a long tradition.


Všechny obrázky jsou z kolekce La Perla pro letošní rok

All images are from the collection of La Perla for this year





La Perla Black Label



La Perla Black Label
La Perla Black Label









Žádné komentáře:

Okomentovat